מנתח/ת סיכוני שוק (חדר עיסקאות, השקעה ריבית, נזילות וצד נגדי) בארגון פיננסי מוביל

משרה מצויינת שדורשת יכולות אנליטיות טובות בארגון פיננסי מוביל: ‏‏העבודה במחלקה שהיא חלק מהחטיבה לניהול סיכונים, עוסקת בניתוח, אמידה ובקרת סיכוני השוק, ההשקעה, הנזילות, יחס ההון והצד הנגדי ובקבוצה בארץ ובחו"ל. המחלקה היא הגורם המקצועי ויחידת הבקרה הבלתי תלויה לסיכונים אלה. עיקר פעילותה:  גיבוש המדיניות הקבוצתית והמתודולוגיה לניהול הסיכונים שבאחריות המחלקה – סיכוני שוק …

מנתח/ת סיכוני שוק (חדר עיסקאות, השקעה ריבית, נזילות וצד נגדי) בארגון פיננסי מוביל לקריאה »